Targi

WOD-KAN 2.0

Nowy wymiar współpracy w branży

Nowa wiertnica pozioma BIPROMASZ

Wiertnica pozioma sterowana WPS-30S przeznaczona jest do wykonywania przewiertów pod drogami, nasypami kolejowymi lub innymi budowlami, z możliwością precyzyjnego sterowania w celu zachowania założonego kierunku wykonywanego przewiertu. Wiertnica służy do wykonywania przewiertów o niewielkich spadkach pod rurociągi kanalizacyjne w zakresie średnic od 100 do 315 mm. Jest szczególnie polecana do wykonywania precyzyjnych przyłączy domowych. Komorą startową wiertnicy jest standardowo studnia okrągła o średnicy 1200 mm. Do zasilania wiertnicy WPS-30S zalecamy zastosowanie agregatów hydraulicznych Bipromasz – typ HAS-25 lub HAS-33. Podłączenie między wiertnicą posadowioną najczęściej w studni o średnicy 1200 mm a agregatem hydraulicznym umieszczonym nad studnią odbywa się przy pomocy giętkich przewodów hydraulicznych.

Możliwe jest również zasilanie wiertnicy strumieniem oleju z koparki hydraulicznej. Do wiercenia używa się narzędzi i rur o długości roboczej 0,5 m. Konstrukcja wiertnicy i narzędzi umożliwia wykonanie podczas przewiertu podglądu procesu wiercenia za pomocą dalmierza laserowego z kamerą.

Parametry techniczne:

  1. Maksymalna średnica przewiertu – 324 mm,
  2. Maksymalna długość przewiertu – 40 m,
  3. Siła pchająca – 390 kN,
  4. Siła ciągnąca – 290 kN,
  5. Moment obrotowy ślimaka – 430 daNm,
  6. Nominalna prędkość obrotowa – 30 obr./min,
  7. Ciśnienie zasilania – 16/25 MPa,

Masa wiertnicy –450 kg