Targi
WOD-KAN

21-23 maja 2019 r.
Bydgoszcz, Polska

Dni
Godzin
Minut

Wystawca

Wystawa od lat jest najważniejszym na krajowym rynku oraz jednym z największych w Europie wydarzeń skierowanych do branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Co roku uczestniczy w niej 400 wystawców oraz 10 000 osób zwiedzających – specjalistów z branży: dyrektorów technicznych, projektantów, instalatorów, eksploatatorów, inżynierów i prezesów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
Zgodnie z prognozami, w najbliższych latach w Polsce planuje się:

  • budowę ponad 14 tys. km sieci kanalizacyjnej,
  • modernizację ponad 3,5 tys. km sieci kanalizacyjnej,
  • inwestycje na ponad 1100 oczyszczalniach ścieków.

Nakłady inwestycyjne na te działania mają wynieść odpowiednio:

  • na sieć kanalizacyjną – ponad 16,6 mld zł,
  • na oczyszczalnie ścieków – ponad 11,1 mld zł,

co oznacza, że łączne przyszłe nakłady inwestycje na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosą ok. 28 mld zł. Można więc powiedzieć, że w perspektywie najbliższych pięciu lat na gospodarkę ściekową wydawać będziemy ponad 5 mld zł rocznie. Dodatkowo nakłady na inwestycje związane z poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody będą kształtowały się na poziomie ok 1,5 mld zł rocznie.
Targi WOD-KAN to doskonała okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych z partnerami zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Wstęp na targi jest wolny, co dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność wśród zwiedzających. Imprezie towarzyszą konferencje, prezentacje i pokazy oraz branżowe konkursy, które wyłaniają najlepsze produkty i rozwiązania. Dzięki wieloletniej tradycji Targi są profesjonalną platformą dla specjalistów, pozwalającą na zapoznanie się z najnowszymi technologiami branży wodociągowo-kanalizacyjnej i ochrony środowiska.

Zamówienie na reklamę

w Targowym numerze Kwartalnika "Wodociągi Polskie"

Program Targów 2019

Program Targów 2019

Program XXVII Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2019
Zobacz program
15 000 m²
powierzchni wystawienniczej
10 000
uczestników
3 dni
spotkań biznesowych

Materiały dla wystawców

Pobierz zaproszenie dla Swoich kontrahentów / Stopkę do maila
Nowość 2019

Wypromuj Swój produkt z IGWP

Pakiet sponsorski podstawowy

Zwiększymy rozpoznawalność Twojej marki.

Pakiet sponsorski konferencyjno-szkoleniowy

Jesteśmy tam gdzie być powinieneś.

Usługi promocyjne

Spersonalizowana promocja wizerunkowa.

czyli jak efektywnie wykorzystać pobyt na imprezie targowej.

Program targów i konferencji 2019