Targi
WOD-KAN

maj 2021 r.
Bydgoszcz, Polska

Relacja z Targów WOD-KAN 2019

W dniach 21-23 maja, już po raz 27, Bydgoszcz otworzyła swe gościnne bramy przedstawicielom branży wodociągowo – kanalizacyjnej z Polski i zagranicy. Ponad 350 wystawców oraz 10 tys. zwiedzających wypełniło po brzegi Bydgoskie Centrum Targowo – Wystawiennicze, aby przez trzy dni rozmawiać, uczyć się, wymieniać doświadczenia i planować przyszłość branży.

Inauguracja Targów

Wychodząc naprzeciw prośbom wystawców, tegoroczną inaugurację Targów połączyliśmy z uroczystym wręczeniem nagród targowych i pierwszego dnia Targów zorganizowaliśmy biesiadę targową. Podczas uroczystego otwarcia obecnych powitała Prezes IGWP Dorota Jakuta- podkreślając, iż „XXVII edycja Targów Wod-Kan, odbywa się w momencie świętowania 15 lat członkostwa Polski w UE. Szansę wynikającą z członkostwa w UE dobrze wykorzystała branża wodno-kanalizacyjna, a w sektorze gospodarki wodno-ściekowej dokonała się rewolucja. Wydaje się, że w żadnej dziedzinie życia gospodarczego w Polsce nie zrobiono tak wiele. Na inwestycje wydano prawie 70 mld zł. Źródłem wiedzy, jak najlepiej wykorzystać te środki, były m.in. Targi WOD-KAN. Osiągnięte sukcesy motywują branżę do realizacji kolejnych ważnych celów. Jesteśmy przygotowani do absorpcji środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, a, jak pokazuje V Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, do wykorzystania jest jeszcze ponad 27 mld zł. Jakie przyjąć rozwiązania, jakie zastosować technologie, innowacyjne urządzenia, skąd pozyskać środki na dalsze inwestycje? Na te pytania odpowiedzi nadal należy szukać na Targach WOD-KAN, odwiedzając stoiska wystawców, uczestnicząc w seminariach, pokazach, konferencjach. Tu po prostu trzeba być.”

Głos zabrali również: Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski. Każdy docenił merytoryczną wartość wydarzenia, jak i znakomitą organizację. Przewodniczący Rady Izby Tadeusz Rzepecki przed wygłoszeniem formuły otwierającej Targi zaznaczył, „iż patrząc na liczbę wystawców, jak i odwiedzających, należy sądzić, że pogłoski o kończącej się erze targów były przedwczesne, a źródłem takiej sytuacji jest potrzeba dialogu i wzajemnych relacji; tych nie zastąpi Internet”.

Po raz pierwszy swoje stoisko konsultacyjne wystawił Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Była możliwość poznania działalności Inspektoratu po reformie, rozmów nt. praktycznych stron prowadzonego monitoringu, nowych zasad realizowania zadań kontrolnych. Przedstawiciele Inspekcji wyjaśniali jak kontrole przebiegają, do czego jest uprawniony i zobowiązany podmiot kontrolowany, oraz na co zwracają szczególną uwagę. Panu min. Pawłowi Ciećko Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska serdecznie dziękujemy za życzliwość i cenną inicjatywę.

W roku bieżącym swoją aktywną obecność na Targach zaznaczył Bank Ochrony Środowiska. Przedstawiciele Banku na stoisku IGWP informowali zainteresowanych o produktach finansowych oferowanych przez BOŚ.

GRAND PRIX

Tradycyjnie już Targom towarzyszył konkurs GRAND PRIX na najlepszy produkt i technologie. W tym roku 21 wystawców zgłosiło swoje produkty i technologie do konkursu.

Komisja w składzie: Profesor Jacek Mąkinia – Przewodniczący Komisji, Klara Ramm, Wojciech Jassak Tadeusz Pilarski, Krzysztof Dąbrowski, Adam Gołębiewski miała wiele pracy, bo jak wskazał Przewodniczący, poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki.

W finałowej dziesiątce znalazły się następujące firmy:

  • EkoWodrol Sp. z o.o. Kolanowy zawór zwrotny SZUSTER SYSTEM
  • Endress + Hauser Polska LIQUILINE SYSTEM CA80COD – nowoczesny analizator procesowy do oznaczeń ChZT
  • H2O Gmbh System destylacji próżniowej VACUDEST
  • SAINT-GOBAIN PAM System posadowienia włazów INSTALL PLUS
  • Kessel Sp. z o.o. Hybrydowa przepompownia ścieków Ecolift XL
  • PROBIKO-AQUA Sp. z o.o. Urządzenia do dezynfekcji UV „PROTEC”
  • PRODEKO-EŁK Sp. z o.o. Krata katenarna
  • UNISOFT Sp. z o.o. ZSI UNISOFT – zintegrowany system informatyczny z modułem informacji przestrzennej
  • 9DIEHL METERING Sp. z o.o. System stacjonarnego odczytu
  • FLOTTWEG Polska sp. z o.o. Wysokowydajny dekanter FLOTTWEG typu X4E-4/454 HTS Xelletor® Z napędem SIMP-DRIVE®

Statuetką GRAND PRIX otrzymały przedsiębiorstwa: EkoWodrol, UNISOFT, oraz PRODEKO Ełk

Jak każdego roku przyznano nagrody za najciekawsze stoiska. I tu komisja miała trudny wybór, gdyż wystawcy wykazali się ogromną kreatywnością. Ostatecznie po długich dyskusjach udało się wybrać trzy najciekawsze stoiska: HUOT S.A.S., Jacobi Carbons, Uniwersal.

Biesiada

Wieczorem w malowniczych plenerach bydgoskiej Wyspy Młyńskiej na tradycyjnej biesiadzie targowej, tym razem w klimacie „Disco Night” bawiło się ponad 600 osób i pewnie chętnych byłoby o wiele więcej, gdyby nie to, że Wyspa ma ograniczoną powierzchnię. W środę późnym wieczorem wystawcy i zwiedzający mieli jeszcze jedna okazję do spotkań, tym razem podczas „klubowej nocy” w bydgoskim Klubie Soda.

Strefa Nowych Technologii

Ubiegłoroczny, udany debiut Strefy Nowych Technologii zaowocował jeszcze większym zainteresowaniem tym wydarzeniem w roku bieżącym. Moderatorami Strefy byli Tomasz Cichoń z Krakowskich Wodociągów oraz Adam Gołębiewski główny specjalista ds. technicznych IGWP. Sale, w których odbywały się prelekcje wypełnione były po brzegi, a słuchaczy często nie zrażał nawet brak miejsc siedzących.

https://targi-wod-kan.pl/imprezy-towarzyszace/strefa-nowych-technologii/

Konferencja Branżowa

W drugim dniu targów odbyła się konferencja branżowa: „Wyzwania Inwestycyjne WOD-KAN. Źródła finansowania.” W bloku IGWP Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Tadeusz Rzepecki oraz Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie Piotr Ziętara, w swoich prezentacjach pokazali osiągnięcia branży, zrealizowane inwestycje I źródła ich sfinansowania.

O aktualnych i przyszłych źródłach finansowania wyzwań inwestycyjnych branży wod-kan mówili przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Ochrony Środowiska, Instytutu Badawczego-Inspekcji Ochrony Środowiska, firmy Dotacje.pl. Konferencja zakończyła się dyskusją, której moderatorem była Klara Ramm.

https://targi-wod-kan.pl/imprezy-towarzyszace/program-konferencji/konferencja-izby-gospodarczej-wodociagi-polskie-potrzeby-inwestycyjne-wod-kan-mozliwosci-wsparcia/

Strefa edukacji WOD – KAN

Trzeci dzień targowy wzbogaciliśmy o Strefę Edukacji WOD-KAN. To wydarzenie zorganizowaliśmy wspólnie z grupę Young Water Professionals, działającą przy Polskim Stowarzyszeniu International Water Association. Do odwiedzenia Targów Wod-Kan i spotkania z wystawcami, zaprosiliśmy studentów oraz absolwentów kierunków związanych z branżą wodociągową z uczelni z całego kraju. Dla przedsiębiorców była to okazja nie tylko do zaprezentowania nowych technologii i produktów, ale również zainteresowania studentów pracą w swoich przedsiębiorstwach. Dla Studentów przyczynek do poznania branży, perspektyw jej rozwoju, jak również, spotkania się przedstawicieli uczelni, kół naukowych i wymiany doświadczeń. Pierwsze zaproszenie do uczestnictwa w Strefie przyjęli studenci z politechnik w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu, oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Łącznie gościliśmy 60 osób. Byli to głównie członkowie studenckich kół naukowych. Wystawcy przygotowali dla nich prezentacje swoich ofert, był również czas na rozmowy i wymianę doświadczeń. Kto wie, może dla niektórych będzie to początek kariery zawodowej. Obiecujemy inicjatywę kontynuować.

https://targi-wod-kan.pl/imprezy-towarzyszace/program-konferencji/strefa-edukacji-wod-kan/

Targowe emocje opadły. Dziękując wystawcom za uczestnictwo w wystawie, odwiedzającym za przybycie, za każdą rozmowę i nawiązaną relację, wyrażamy nadzieję, że już teraz targowe spotkania przynoszą wszystkim uczestnikom spodziewane efekty.

Galeria zdjęć targów WOD-KAN 2019

Galeria zdjęć targów WOD-KAN 2019

Kliknij tutaj

Katalog wystawców WOD-KAN 2019

Katalog wystawców WOD-KAN 2019

Kliknij tutaj