Targi
WOD-KAN

maj 2021 r.
Bydgoszcz, Polska

Strefa nowych technologii

21 maja 2019, sala Zima godz.: 14:30 – 16:00

22 maja 2019, sala Lato godz.: 11:00 – 15:00


21 maja 2019, sala Zima

14:30 – 16:00 ARMATURA, POMPY, EKSPLOATACJA

14:30

Kolanowy zawór zwrotny SZUSTER SYSTEM

EKOWODROL SP. Z O.O.

14:45

Zawór przeciwzalewowy STAUFIXCONTROL

KESSEL SP. Z O.O.

15:00

System połączeń SUPA LOCK

AVK ARMADAN SP. Z O.O.

15:15

System posadowienia włazów INSTALL PLUS

SAINT- GOBAIN PAM

15:30

GRUNTON – mieszanki wypełniające

CEMEX POLSKA SP. Z O.O.

15:45

Dyskusja

 


22 maja 2019, sala Lato

11:00 – 13:30 URZĄDZENIA I SYSTEMY POMIAROWO-ANALITYCZNE

11:00

Wodomierze ze zintegrowanym systemem odczytu NBIOT

CONTAZARA S.A.

11:15

System stacjonarnego odczytu

DIEHL METERING SP. Z O.O.

11:30

Urządzenie ZEBRA TC25 z pakietem software’owym ZEBRA MOBILNY DNA

ZP SERWIS MARCIN PISANKO

11:45

SOFTWARE – AQUAPERFORMANCE

SHARE VALUE LDA

12:00

ZSI UNISOFT – zintegrowany system informatyczny z modułem informacji przestrzennej

UNISOFT SP. Z O.O.

12:15

Smart Flow

FUTURE PROCESSING SP. Z O.O.

12:30

LIQUILINE SYSTEM CA80COD – nowoczesny analizator procesowy do oznaczeń CHZT

ENDRESS+HAUSER POLSKA SP. Z O.O.

12:45

Analizator SIGRIST OILGUARD 2W – bezkontaktowy pomiar stężenia węglowodorów i substancji ropopochodnych w ciągłym monitoringu wody

GREMES MARTA SKRZYPACZ

13:00

Modelowanie hydrauliczne w GIS – podejście innowacyjne

KARTGIS SP. Z O.O.

13:15

Dyskusja

14:00 – 15:00 TECHNOLOGIA

14:00

System destylacji próżniowej

H2O GMBH

14:15

Urządzenia do dezynfekcji UV PROTEC

PROBIKO-AQUA SP. Z O.O.

14:30

Wysokowydajny dekanter FLOTTWEG TYPU X4E-454 HTS XELLETOR ® Z NAPĘDEM SIMP-DRIVE®

FLOTTWEG POLSKA SP. Z O.O.

14:45

Dyskusja

Agenda do pobrania w PDF

Moderatorzy Strefy Nowych Technologii

Dr inż. Tomasz Cichoń – Dyrektor Sprzedaży, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Autor i współautor badań i publikacji na temat opomiarowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz redukcji strat wody. Autor rozprawy doktorskiej pt. “Ocena wieloaspektowa niezawodności systemu opomiarowania poboru i strat wody na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych.”
inż. Adam Gołębiewski

Główny specjalista ds. technicznych 

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

Członek Komisji Konkursowej Targów WOD-KAN