Targi

WOD-KAN 2.0

Nowy wymiar współpracy w branży

Konferencja Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Wyzwania Inwestycyjne WOD-KAN. Źródła finansowania.

  • 22 Maja 2019, 11:00 – 14:00, Sala Wiosna

Przez minione 25 lat w Polsce powstało ponad 200 tys. km sieci wodociągowych oraz około 130 tys. km sieci kanalizacyjnej. O ponad 3 mln zwiększyła się liczba osób, którym dostarczana jest woda z sieci wodociągowej. O niemal 9 mln zwiększyła się liczba osób podłączonych do systemów odbioru i oczyszczania ścieków. Ścieki te oczyszczane są najlepszymi dostępnymi technologiami, które pozwalają chronić środowisko naturalne. Wybudowano lub zmodernizowano 3300 oczyszczalni ścieków biologicznych. Nasze rzeki są czyste, a woda w kranach zdrowa i bezpieczna do spożycia. Zrobiliśmy dużo, ale przed nami jeszcze wiele wyzwań.

Dla podtrzymania wysokiego tempa realizacji zobowiązań, wynikających z unijnych dyrektyw oraz sprostania bieżącym potrzebom wymagań środowiskowych, a także zapewnienia skali inwestycji, niezbędne jest dalsze zapewnienie systemu finansowania inwestycji w sektorze w oparciu o system dotacji i preferencyjnych pożyczek.

Możliwe źródła wsparcia inwestycji przedstawione zostaną na konferencji organizowanej przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”.

11:00Otwarcie konferencji
 Dorota Jakuta, Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
11:05 Wystąpienie gościa honorowego
 Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
11:20Inwestycje w wod-kan. Blok IGWP
 
  • Wiele zrobiliśmy. Co przed nami?
    Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
  • Inwestycje w spółkach wod-kan, aktualne i przyszłe źródła finansowania (case study)
    Piotr Ziętara, Prezes Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji S.A. w Krakowie
12:00Kierunki rozwoju technologii w branży Wod – Kan
 inż. Jan Miodoński, inż. Łukasz Krawczyk, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, zamiejscowy Ośrodek Technologii Ścieków we Wrocławiu.
12:20Dotacje oraz ulgi podatkowe dla nowych inwestycji oraz działalności innowacyjnej
 Bartosz Dąbrowski, Dotacje.pl
12:40Instrumenty wsparcia oferowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 Katarzyna Paprocka, Bartłomiej Kirsten, Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami
13:00Instrumenty wsparcia oferowane przez Bank Ochrony Środowiska S.A.
 Sebastian Bodzenta, Michał Siedlecki, Biuro Finansowania Projektów Ekologicznych
13:20Dyskusja – moderator Klara Ramm ekspert IGWP

Agenda do pobrania w PDF