Targi

WOD-KAN 2022

10.05 - 12.05.2022 r.

Komunikat Organizatora w sprawie koronawirusa

Szanowni Państwo,

Jako organizator Targów WOD-KAN z uwagą śledzimy komunikaty dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem, COVID – 19 udostępniane m.in. przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oraz inne właściwe w sprawie instytucje krajowe i zagraniczne, w tym wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które na chwilę obecną nie wydały zaleceń, w spawie odwoływania imprez w Polsce (poza indywidualnymi ograniczeniami w ich przebiegu, jednakże w stosunku do wydarzeń odbywających się, czy zaplanowanych w najbliższych dniach).

W związku z powyższym, z uwagi na termin Targów tj. ostatni tydzień maja br., na chwilę obecną nie są planowane zmiany w zakresie terminu Targów WOD-KAN.

Niezależnie jako organizator prowadzimy szereg prac przygotowawczych, które uwzględniają również zintensyfikowane działania w obszarze zabezpieczenia medycznego i prac czystościowo-porządkowych.

W przypadku zajścia nowych okoliczności powodujących istotne zmiany w organizacji Targów WOD-KAN, z szacunku dla wszystkich osób uczestniczących w wydarzeniu, jako organizator będziemy ze stosownym wyprzedzeniem informować Państwa o ewentualnych zmianach.