Targi

WOD-KAN 2.0

Nowy wymiar współpracy w branży

Pakiet sponsorski podstawowy

Zapewniamy

  • Dotarcie do 13 000 odbiorców branży wodno – kanalizacyjnej za pośrednictwem naszych baz danych.
  • Dotarcie do odbiorców naszych przedsięwzięć (konferencje, szkolenia, działania z zakresu edukacji ekologicznej, strona internetowa, misje gospodarcze, wyjazdy techniczne).
Usługa Cena
Artykuł promocyjny na stronie IGWP w zakładce Technika dotyczący
nowości technicznych/produktowych: 1 miesiąc
500 zł netto
Artykuł promocyjny na stronie IGWP w zakładce Technika dotyczący
nowości technicznych/produktowych: 3 miesiące
1000 zł netto
Insert – dystrybucja do miesięcznika „Zeszyty IGWP” (nakład 500 szt.) 700 zł netto
Mailing w newsletterze IGWP (baza ponad 13.000 adresów) 650 zł netto
Mailing dedykowany (wiadomość dotycząca wyłącznie wybranego produktu) 1000 zł netto
Inserty – dystrybucja, do publikacji książkowych Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie 2000 zł netto
Druk reklamy na okładce publikacji książkowych strona (strony 3 i 4 okładkowe) 2000 zł netto – 2500 zł netto

Dodatkowych informacji udziela:

Natalia Przepierska – Specjalista ds. Marketingu i PR
tel. 52 376 89 21; tel. kom. +48 692 463 722,
email. n.przepierska@igwp.org.pl

Jakub Kucharski – Gł. Specjalista ds. Marketingu i PR
tel. 52 376 89 25; tel. kom. +48 517 013 728
email.: j.kucharski@igwp.org.pl

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zastrzega możliwość niedopuszczenie artykułu promocyjnego, mailingu lub reklamy do publikacji w przypadku promocji działań innych firm i podmiotów stanowiących bezpośrednią konkurencję dla działań Izb.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zastrzega również prawo do usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji reklam zawierających niecenzuralne sformułowania oraz zawierających treści pozostające w sprzeczności z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich.

Usługa realizowana będzie po wypełnieniu przez zamawiającego formularza zamówienia.