Targi

WOD-KAN 2.0

Nowy wymiar współpracy w branży

Wykorzystaj udział w targach

Dlaczego warto wystawiać się na targach?

Udział w targach jest powszechnie stosowanym narzędziem strategii marketingowej przynoszącym wymierne korzyści, pod warunkiem, że zostanie wykorzystany w odpowiedni sposób. Pozwala na:

 • zaprezentowanie nowych produktów, technologii,
 • uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej na ich temat,
 • nawiązanie kontaktów z nowymi odbiorcami,
 • pozyskanie wiedzy na temat działań konkurencji.

Wybór imprezy targowej

W wyborze najciekawszej imprezy targowej mogą pomóc rozmowy z klientami, którzy cyklicznie odwiedzają szereg wystaw i są w stanie ocenić ich wielkość oraz organizację.

Wybierając wydarzenie, warto również zwrócić uwagę na cykliczność imprezy, zapoznać się z relacjami potargowymi zamieszczanymi w prasie i na portalach branżowych oraz dokładnie zapoznać się z programem nadchodzącej edycji. Imprezy towarzyszące targom (np. konferencje, szkolenia) oraz ich lokalizacja mają duży wpływ na poziom atrakcyjności wystawy.

Wykorzystanie udziału w targach

Aby udział w targach przyniósł jak największe korzyści dla potencjalnego Wystawcy należy ustalić harmonogram pracy określający jakie działania powinny być wykonane zarówno przed targami, w trakcie oraz po ich zakończeniu.

Plan pracy przed targami:

 • określenie celów uczestnictwa w targach (promocja nowego produktu, zacieśnienie współpracy z odbiorcami, pozyskiwanie nowych klientów),
 • zaprojektowanie stoiska w taki sposób, aby sprzyjało osiągnięciu wytyczonych celów,
 • wysłanie zaproszeń do potencjalnych gości,
 • zamieszczenie informacji o uczestnictwie w targach w dostępnych mediach,
 • przedstawienie celów uczestnictwa w targach oddelegowanym pracownikom,
 • przygotowanie planu promocji oraz materiałów promocyjnych wykorzystywanych w trakcie trwania targów.

Właściwe przygotowanie spotkań na stoisku targowym przynosi efekt w postaci redukcji kosztów sprzedaży o 45%, oraz usprawnienia procesu sprzedaży o 40%*.

Działania w czasie trwania targów:

 • codzienne motywowanie personelu stoiska,
 • dbałość o właściwy kontakt z klientem,
 • koncentracja na kluczowej grupie docelowej,
 • umiejętne wykorzystanie kontaktów z przedstawicielami mediów.

Bilans potargowy

Czynniki, jakie warto przeanalizować po imprezie targowej:

 • liczba odwiedzających stoisko,
 • średni czas spędzany przez zwiedzających na stoisku,
 • nawiązane kontakty (dotyczące obecnych i nowych klientów oraz partnerów biznesowych),
 • liczba podpisanych na targach umów,
 • liczba materiałów informacyjnych przekazanych odwiedzającym,
 • tematy omawiane ze zwiedzającymi,
 • zainteresowanie zwiedzających wystawionymi produktami lub usługami,
 • liczba zebranych opinii na temat firmy, stoiska oraz materiałów informacyjnych,
 • zebrane informacje na temat konkurencji oraz nowych potencjalnych partnerów biznesowych,
 • liczba zapytań otrzymanych po zakończeniu targów,
 • liczba publikacji w mediach związanych z obecnością na targach.

DZIAŁANIA PO TARGACH:

Po zakończeniu wystawy należy wykorzystać kontakty, które zostały nawiązane w trakcie jej trwania, wysłać podziękowania do gości targowych, podtrzymać kontakty z prasą, by zapewnić firmie odpowiedni rozgłos oraz zarezerwować miejsce na przyszły rok.

Należy pamiętać, że dokładna analiza efektów pobytu na targach przełoży się na lepsze przygotowanie targów w kolejnych latach.

* Źródła: 
Association of Exhibition Organisers
“L’Avenir du Media Salon”, Public Systeme/Comexpo/Ipsos,   France 
Power of Exhibitions II, Belgium