Targi

WOD-KAN 2.0

Nowy wymiar współpracy w branży

Kalendarium

Termin i godziny trwania Targów 

28-29.09.2020 w godz. 10.00 – 17.00

30.09.2020 w godz. 10.00 – 15.00

Termin i godziny pracy Biura Targowego 

Zabudowa stoisk
22.09-26.09.2020 w godz.  8.00 – 21.00
27.05.2020 w godz. 8.00 – 20.00

Dni targowe
28-29.09.2020 w godz. 8.00 – 19.00
30.09.2020 w godz. 8.00 – 21.00

W czasie trwania Targów (28-30.09.2020) w godz. 10.00 – 17.00 

Termin wpłat

Do 30.06.2020 – zaliczka za udział w targach wynosi  40%
01.07.2020 –  21.08.2020 – zaliczka za udział w targach wynosi  80%
Od  22.08.2020 – zaliczka za udział w targach wynosi  100%
01.09.2020 –   termin wystawienia końcowych faktur VAT
14.09.2020 – termin zapłaty końcowych faktur VAT

Termin rezygnacji z uczestnictwa

Po 30.06.2020 –  wpłacona przedpłata nie podlega zwrotowi.
Po 21.08.2020 – Wystawca/Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia całości kosztów udziału w Targach, wynikających ze Zgłoszenia.
Po 21.08.2020 – zmiana rodzaju zabudowy stoiska  spowoduje obciążenie Wystawcy/Zgłaszającego pełnymi kosztami wynikającymi z procesu przygotowania zabudowy.
Do 21.08.2020 –rezygnacja z zabudowy wykonywanej przez Organizatora odbywa się na podstawie pisemnego oświadczenia i nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych.

Termin organizacji ekspozycji

17.08.2020 – przesłanie do Biura Targów projektu stoiska
17.08.2020 – przesłanie do Biura Targów informacji o zabudowie przekraczającej 2,5 m
17.08.2020 – przesłanie  informacji o eksponatów wielkogabarytowych
15.06.2020 – termin przysyłania wpisów do katalogów oraz reklam do druku
26-27.09.2020 – zamówienie elementów wyposażenia lub usług skutkuje zwiększeniem cen o 50%
Do 21.08.2020 – przyjmowane są  zmiany w zakresie usług i wyposażenia

Termin montażu i demontażu

22-26.09.2020 – montaż stoisk  8.00 – 21.00
27.09.2020 – prace wykończeniowe (z wyłączeniem malowania, szlifowania i wiercenia itp.) do 19.00
30.09.2020 –  demontaż  stoiska 16.00-21.00
01.10.2020 –  demontaż  stoiska  8.00-21.00

Termin zamówień na zaproszenia

17.07.2020 –  termin składania na dodatkowe zaproszenia

Termin składania zamówienia na reklamę

15.06.2020 –  termin składania zamówienia na odpłatną reklamę w katalogu targowym

Terminy porządkowe

27.09.2020 – do godz. 16.00 Wystawca zobowiązany jest do ostatecznego usunięcia ze stoiska oraz ciągów komunikacyjnych sąsiadujących z nim opakowań eksponatów.
27.05 – 29.05.2020 – odbywa się sprzątnie w godzinach wieczornych i nocnych (nie dotyczy zamkniętych pomieszczeń). Sprzątanie namiotów i pawilonów na terenie ekspozycji zewnętrznej wymaga dodatkowych ustaleń z Organizatorem.

Terminy składania reklamacji i roszczeń

27.05.2020 –  reklamacje dotyczące przygotowania stoisk, w tym ich lokalizacji i rozmiarów, powierzchni wystawienniczej.
Pozostałe reklamacje i roszczenia dotyczące uczestnictwa w Targach należy składać w dniach trwania Targów, a gdy nie było to możliwe z przyczyn niezależnych od Wystawcy w terminie 14 dni od dnia zakończenia Targów. Reklamacje i roszczenia zgłoszone w terminie późniejszym nie będą uwzględniane.