Targi
WOD-KAN

26-28 maja 2020 r.
Bydgoszcz, Polska

Dni
Godzin
Minut

Kalendarium

Termin i godziny trwania Targów 

21-22.05.2019 w godz. 10.00 – 17.00
23.05.2019 w godz. 10.00 – 15.00

Termin i godziny pracy Biura Targowego 

15.05-19.05.2019 w godz.  8.00 – 21.00
W dniu 20.05.2019 w godz. 8.00 – 20.00

W czasie trwania Targów (21-23.05.2019) w godz. 10.00 – 17.00 

Termin wpłat

Do 28.02.2019 – zaliczka za udział w targach wynosi  40%
01.03.2019 –  15.04.2019 – zaliczka za udział w targach wynosi  80%
Od  16.04.2019 – zaliczka za udział w targach wynosi  100%
06.05.2019 –   termin wystawienia końcowych faktur VAT

Termin rezygnacji z uczestnictwa

Po 28.02.2019 –  wpłacona przedpłata nie podlega zwrotowi.
Po 16.04.2019 – Wystawca/Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia całości kosztów udziału w Targach, wynikających ze Zgłoszenia.
Po 1504.2019 – zmiana rodzaju zabudowy stoiska  spowoduje obciążenie Wystawcy/Zgłaszającego pełnymi kosztami wynikającymi z procesu przygotowania zabudowy.
Do 15.04.2019 –rezygnacja z zabudowy wykonywanej przez Organizatora odbywa się na podstawie pisemnego oświadczenia i nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych.

Termin organizacji ekspozycji

15.04.2019 – przesłanie  do Biura Targów projektu stoiska
15.04.2019 – przesłanie  informacji o eksponatów wielkogabarytowych
15.03.2019 – termin przysyłania wpisów do katalogów oraz reklam do druku
20.05.2019 – zamówienie elementów wyposażenia lub usług  skutkuje zwiększeniem  cen  o 50%
Do 15.04.2019 – przyjmowane są  zmiany w zakresie usług i wyposażenia

Termin montażu i demontażu

15.05-19.05.2019 – montaż stoisk  8.00 – 21.00
20.05.2019 – prace wykończeniowe (z wyłączeniem malowania, szlifowania i wiercenia itp.) do 19.00
23.05.2019 –  demontaż  stoiska 16.00-21.00
24.05.2019 –  demontaż  stoiska  8.00-21.00

Termin zamówień na zaproszenia

15.03.2019 –  termin składania na dodatkowe zaproszenia

Termin składania zamówienia na reklamę

15.03.2019 –  termin składania zamówienia na odpłatną reklamę w katalogu targowym

Terminy porządkowe

20.05.2019 – do godz. 16.00 Wystawca zobowiązany jest do ostatecznego usunięcia ze stoiska oraz ciągów komunikacyjnych sąsiadujących z nim opakowań eksponatów.
20.05 – 22.05.2019 – odbywa się sprzątnie w godzinach wieczornych i nocnych (nie dotyczy zamkniętych pomieszczeń i pawilonów na terenie zewnętrznym).

Terminy składania reklamacji i roszczeń

20.05.2019 –  reklamacje dotyczące przygotowania stoisk, w tym ich lokalizacji i rozmiarów, powierzchni wystawienniczej Pozostałe reklamacje i roszczenia dotyczące uczestnictwa w Targach należy składać w dniach trwania Targów, a gdy nie było to możliwe z przyczyn niezależnych od Wystawcy w terminie 14 dni od dnia zakończenia Targów. Reklamacje i roszczenia zgłoszone w terminie późniejszym nie będą uwzględniane

Rejestracja wystawców

rozpocznie się 10 stycznia 2020 r. o godzinie 9:00