Targi
WOD-KAN

maj 2021 r.
Bydgoszcz, Polska

Historia Targów

Targi, patrząc z dzisiejszej perspektywy, miały start skromny. Na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy zaprezentowało się 69 Wystawców.  Niewielu, ale był to przecież rok 1993, jako kraj budziliśmy się dopiero z cywilizacyjnego zapóźnienia. Dopiero rozpoczynał się gwałtowny rozwój całej polskiej gospodarki. Z funduszy przedakcesyjnych zaczęły płynąć środki finansowe, dzięki którym Polska miała możliwie szybko dogonić kraje Europy Zachodniej. Zaczęła z tych pieniędzy korzystać również branża wodociągowo-kanalizacyjna budująca oczyszczalnie ścieków, rozbudowująca sieci wodociągowe i kanalizacyjne, stacje uzdatniania wody. Potrzebny był  branży dostęp do nowości technicznych, potrzebna była  możliwość bezpośredniego kontaktu z producentami, wymiany doświadczeń, biznesowych rozmów. Targi bydgoskie na te potrzeby odpowiedziały. Dlatego sam pomysł organizacji Targów okazał się strzałem w dziesiątkę. Kolejne edycje przynosiły wzrost zainteresowania Ekspozycją zarówno ze strony Wystawców – producentów technologii, technik, urządzeń i maszyn, jak i branży wodociągowo-kanalizacyjnej, samorządów, pracowników nauki.

Kontakty i zainteresowanie europejskie Targami przyszło wraz z akcesją Polski do Unii Europejskiej i uruchomieniem dużych, choć jak się później okazało, ciągle niewystarczających w stosunku do potrzeb kraju, funduszy z programów unijnych. Zaowocowały również międzynarodowe kontakty IGWP, przynależność Izby do EUREAU, jej obecność na forum zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Bydgoskie Targi były  zawsze typowo branżową Wystawą. Jako organizator spotykałam się często z propozycjami rozszerzenia formuły naszych Targów o inne branże, sądzę jednak, że taka typowo branżowa Impreza wystawiennicza stwarza możliwość najściślejszej współpracy miedzy producentami i odbiorcami ich produktów, sprzyja najbardziej osobistym kontaktom. Tu nikt nie czuje się anonimowy, zagubiony. Spotykają się przyjaciele, którzy w większości są z nami od pierwszej edycji Targów –zdążyli się już poznać. Każdego roku lista Wystawców zmienia się, ale zawsze znajdują się na niej firmy, które do Bydgoszczy przyjechały kolejny raz i jak   zawsze  z nowymi propozycjami. Znają branżę, więc łatwiej im odpowiadać ofertą na  zapotrzebowanie. Targi stały się motorem rozwoju IGWP i branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

IGWP, jako organizator tak prestiżowej Ekspozycji, podejmuje nieustanne starania w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom Targów jak najdoskonalszych warunków pobytu, możliwości wyeksponowania oferty i miłego spędzenia wspólnego czasu. Przez wiele lat Targi  odbywały się na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej „Łuczniczka”, ale wraz z rosnącą liczbą Wystawców i zwiedzających, miejsce okazało się za małe. Potem Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji zlokalizowane były na terenie Centrum Wystawienniczo – Targowego w bydgoskim Myślęcinku. Do dyspozycji Wystawców oddaliśmy ogromne hale namiotowe, rozłożone w otoczeniu pięknego, malowniczego krajobrazu.  Część Wystawy mieściła się na odpowiednio przygotowanym terenie zewnętrznym, który  cieszył się dużym zainteresowaniem Wystawców. Targi od lat odbywały się w atmosferze wiosennego festynu, podczas którego debaty, dyskusje, rozmowy biznesowe łączyły się z rozrywką i przyjacielskimi pogawędkami.

Targom towarzyszą konkursy połączone z nagrodami za najciekawszą ekspozycję,  i ten najważniejszy o Statuetkę Grand Prix Targów WOD-KAN, przyznawaną za najciekawsze rozwiązanie techniczne. Laureaci wiedzą, że dzięki tym nagrodom są rozpoznawalni w branży. Nagrody są wręczane podczas Gali Targowej. Wystawcy spotykają się również na Targowej Biesiadzie, tu rozmowy, dyskusje trwały zawsze do późna. Targom towarzyszyły  również konferencje organizowane przez IGWP, poruszające najistotniejsze problemy branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Również Wystawcy organizowali pokazy, spotkania konsultacyjne, konferencje. Na tak pozytywny odbiór Targów, pracowaliśmy przez dwadzieścia lat. Dziś Targi  bydgoskie mają tę niezwykłą atmosferę święta,  radości ze spotkania przyjaciół i jednocześnie poczucia, że wszyscy bierzemy udział w ważnym wydarzeniu, które wpływa na postęp i rozwój cywilizacyjny całego kraju.

Dorota Jakuta

Prezes IGWP,

Komisarz Targów WOD-KAN