Targi
WOD-KAN

21-23 maja 2019 r.
Bydgoszcz, Polska

Dni
Godzin
Minut

Strefa zarządzania wod-kan

Nowość na Targach WOD-KAN

Strefa zarządzania wod-kan – sala lato 

6 czerwca 2018 godz.: 10:00 – 16:00

Strefa Zarządzania to miejsce prezentacji najciekawszych, aktualnych problemów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, np. z zakresu finansów przedsiębiorstw, zarządzania inwestycjami, zarządzania procesowego, marketingu relacyjnego, uwarunkowań prawnych funkcjonowania firm wod-kan, itp. Prezentacje w Strefie Zarządzania polegać będą na krótkich wystąpieniach wprowadzających w dany temat (autorstwa starannie dobranych ekspertów), po których zainteresowani uczestnicy będą mieli możliwość udziału w dyskusji.

Udział dla zwiedzających jest bezpłatny.

 

10.00ZARZĄDZANIE FIRMĄ WOD – KAN W KONTEKŚCIE MODELI ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO
Dr Krzysztof Głuc, Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK w Krakowie
10:20DYSKUSJA
10:40PRZERWA
10:55BENCHMARKING JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA
Dr Paweł Chudziński, Prezes Zarządu, AQUANET S.A. w Poznaniu
11:15DYSKUSJA
11:35PRZERWA
11:50INŻYNIERIA FINANSOWA W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH BRANŻY WOD-KAN
Grzegorz Moorthi, Prezes RAVICON Sp. z o.o.
12:10DYSKUSJA
12:30PRZERWA
12:45FINANSOWANIE KAPITAŁOWE W SAMORZĄDZIE LOKALNYM I BRANŻY KOMUNALNEJ
Janusz Adamek, Prezes Zarządu, Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
13:15DYSKUSJA
13:25PRZERWA
13:40DOSTĘPNOŚĆ CENOWA WODY
Piotr Ziętara, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
14:00DYSKUSJA
14:20PRZERWA
14:35NIEPOWODZENIE CZY SUKCES ?
Gość Specjalny – Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich
14:55DYSKUSJA
15:15PRZERWA
15:30ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI WOD-KAN OKIEM PARNERÓW BIZNESOWYCH

Jacek Kryszkiewicz, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Apator Powogaz S.A.

Arkadiusz Bachan, Dyrektor Per Aarsleff Polska Sp. z o.o.

 

Moderator Strefy Zarządzania Wod-Kan

dr Krzysztof Głuc – ekspert w zakresie zarządzania strategicznego, gospodarki komunalnej i samorządu terytorialnego. Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w latach 2008-2017 Wiceprezes Zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi. Autor i ekspert w wielu projektach rozwojowych na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego angażujących instytucje samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz firmy, specjalista w zakresie zarządzania projektami infrastrukturalnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Zainteresowania badawcze związane są z funkcjonowaniem usług publicznych, gospodarką komunalną, zarządzaniem strategicznym w gospodarce i administracji publicznej oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.