Targi
WOD-KAN

26-28 maja 2020 r.
Bydgoszcz, Polska

Dni
Godzin
Minut

Klubowa noc

22 maja 2019,

godzina 22.00-4.00

Zaproszenia będą wymieniane na opaski klubowe w czasie Targów WOD-KAN 2019 w recepcjach. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych opasek klubowych w czasie targów (ilość miejsc ograniczona).

Bydgoszcz, ul Mostowa 4 (wejście ul. Grodzka)

Rejestracja wystawców

rozpocznie się 10 stycznia 2020 r. o godzinie 9:00