Przyjmowanie zgłoszeń

Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczynamy w dniu 5 stycznia 2018 r. od godziny 9.00. UWAGA! Dokumenty przesłane przed podanym terminem traktowane będą jako nadesłane z datą 8 stycznia 2018 r. o godzinie 9.00.