Przyjmowanie zgłoszeń

Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczynamy w dniu 4 stycznia 2019 r. od godziny 9.00. UWAGA! Dokumenty przesłane przed podanym terminem traktowane będą jako nadesłane z datą 5 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00.