Przebieg linii specjalnej nr 205

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, że w związku z XXVI edycją Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2018, które odbędą się w Bydgoszczy w dniach 5-7 czerwca 2018 r. zorganizowane zostanie bezpłatne połączenie autobusowe. W dniach trwania targów pomiędzy przystankiem Dworzec Leśne a terenem, na którym odbywają się targi kursować będą […]