Targi
WOD-KAN

5-7 czerwca 2018 r.
Bydgoszcz, Polska

Dni
Godzin
Minut

Kalendarium

Termin i godziny trwania Targów 

5-6.06.2018 w godz. 10.00 – 17.00
7.06.2018 w godz. 10.00 – 15.00

Termin i godziny pracy Biura Targowego 

30.05-03.06.2018 w godz.  8.00 – 21.00
W dniu 04.06.2018 w godz. 8.00 – 20.00

W czasie trwania Targów (5-7.06.2018) w godz. 10.00 – 17.00 

Termin wpłat

Do 28.02.2018 – zaliczka za udział w targach wynosi  40%
01.03.2018 –  23.04.2018 – zaliczka za udział w targach wynosi  80%
Od  23.04.2018 – zaliczka za udział w targach wynosi  100%
18.05.2018r. –   termin wystawienia końcowych faktur VAT

Termin rezygnacji z uczestnictwa

Po 28.02.2018 –  wpłacona przedpłata nie podlega zwrotowi.
Po 23.04.2018 – Wystawca/Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia całości kosztów udziału w Targach, wynikających ze Zgłoszenia.
Po 30.04.2018 – zmiana rodzaju zabudowy stoiska  spowoduje obciążenie Wystawcy/Zgłaszającego pełnymi kosztami wynikającymi z procesu przygotowania zabudowy.
Do 30.04.2018 –rezygnacja z zabudowy wykonywanej przez Organizatora odbywa się na podstawie pisemnego oświadczenia i nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych.

Termin organizacji ekspozycji

23.04.2018 – przesłanie  do Biura Targów projektu stoiska
23.04.2018 – przesłanie  informacji o eksponatów wielkogabarytowych
20.04.2018 – termin przysyłania wpisów do katalogów oraz reklam do druku
04.06.2018 – zamówienie elementów wyposażenia lub usług  skutkuje zwiększeniem  cen  o 50%
Do 30.04.2018- przyjmowane są  zmiany w zakresie usług i wyposażenia

Termin montażu i demontażu

30.05-03.06.2018 – montaż stoisk  8.00 – 21.00
04.06.2018 – prace wykończeniowe (z wyłączeniem malowania, szlifowania i wiercenia itp.) do 19.00
07.06.2018 –  demontaż  stoiska 16.00-21.00
08.06.2018 –  demontaż  stoiska  8.00-21.00

Termin zamówień na zaproszenia

30.03.2018 –  termin składania na dodatkowe zaproszenia

Termin składania zamówienia na reklamę

20.04.2018 –  termin składania zamówienia na odpłatną reklamę w katalogu targowym

Terminy porządkowe

04.06.2018 – do godz. 16.00 Wystawca zobowiązany jest do ostatecznego usunięcia ze stoiska oraz ciągów komunikacyjnych sąsiadujących z nim opakowań eksponatów.
04.06 – 06.06.2018 – odbywa się sprzątnie w godzinach wieczornych i nocnych( nie dotyczy pomieszczeń i domków na terenie zewnętrznym).

Terminy składania reklamacji i roszczeń

04.06.2018 –  reklamacje dotyczące przygotowania stoisk, w tym ich lokalizacji i rozmiarów, powierzchni wystawienniczej Pozostałe reklamacje i roszczenia dotyczące uczestnictwa w Targach należy składać w dniach trwania Targów, a gdy nie było to możliwe z przyczyn niezależnych od Wystawcy w terminie 14 dni od dnia zakończenia Targów. Reklamacje i roszczenia zgłoszone w terminie późniejszym nie będą uwzględniane