Targi
WOD-KAN

5-7 czerwca 2018 r.
Bydgoszcz, Polska

Dni
Godzin
Minut

Organizator

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” w Bydgoszczy powstała 14 września 1992 r. i do dzisiaj jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Izba zrzesza 450 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków w Polsce.

Izba zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Przedstawiciele i eksperci Izby na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających jej funkcjonowanie. Izba prowadzi działalność doradczą, szkoleniową i wydawniczą. Reprezentuje interesy swoich członków na forum ogólnopolskim, szczególnie wobec organów państwowych i samorządowych. Jednym z podstawowych zadań jest również działanie na rzecz ochrony środowiska.

Izba jest Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, a także Międzynarodowej Organizacji Zaopatrzenia w Wodę IWA z siedzibą w Londynie, Europejskiej Unii Krajowych Stowarzyszeń Dostawców Wody i Usług Odprowadzania Ścieków EUREAU z siedzibą w Brukseli. Poprzez swoich przedstawicieli bardzo aktywnie działa w trzech komisjach EUREAU: do spraw wody, ścieków oraz prawa i ekonomii. Co trzy lata organizowane są Kongresy Wodociągowców Polskich, dotyczące najważniejszych dla branży spraw.

Priorytetem w działaniach Izby jest również opracowanie i wdrożenie standardów technicznych. Opracowanie standardów dla branży wod-kan jest jednym z kluczowych działań Izby, ze względu na swoją wagę oraz długofalowy wpływ na sposób funkcjonowania całego sektora wodociągowo-kanalizacyjnego.

Od 1993 roku Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” corocznie organizuje w Bydgoszczy Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, najważniejsze w Polsce i jedne z głównych w Europie.