Warsztaty

Warsztaty

Możliwości wejścia na nowe rynki zbytu na bliskim wschodzie – panel wystawców

Warsztaty

Technologie i innowacje w zarządzaniu sektorem wodnym w Hiszpanii