Targi
WOD-KAN

5-7 czerwca 2018 r.
Bydgoszcz, Polska

Dni
Godzin
Minut

Warsztaty

Warsztaty

Możliwości wejścia na nowe rynki zbytu na bliskim wschodzie – panel wystawców

Warsztaty

Technologie i innowacje w zarządzaniu sektorem wodnym w Hiszpanii